School of Ideas

Uniwersytet SWPS


Wieslaw Bartkowski

Projektant interakcji i badacz systemów złożonych.

Działa na pograniczu informatyki, nauk społecznych i designu. Wykładowca Uniwersytetu SWPS, gdzie stworzył specjalność „Projektowanie Interakcji Człowiek – Technologia” oraz School of Form, w której pokazuje projektantom nowy rodzaj tworzywa, jakim jest połączenie kodu z elektroniką. Pasjonat dzielenia się umiejętnością programowania. Naukowo zajmuje się complex systems. Symuluje komputerowo i analizuje systemy techno-społeczne. Realizował badania m.in. w programie „Future and emerging technologies”. Twórca narzędzi wykorzystywanych w ONZ i West Point. Uwielbia współpracować z artystami. Jego wizualizacje naukowe i instalacje interaktywne prezentowane były m.in. w MSN, CSW, BOZAR, Zachęcie i Teatrze Nowym.


Joanna Jeśman
Doktor kulturoznawstwa i anglistka. Prowadzi badania na pograniczu humanistyki i nauk o życiu w perspektywie posthumanistyki, studiów nad nauką i humanistyki medycznej. Zajmuje się też działaniami upowszechniającymi i popularyzującymi naukę oraz komunikacją naukową. Współpracowała z Waag Society. Institute for Art, Science and Technology w Amsterdamie, Uniwersytetem w Amsterdamie w ramach międzynarodowego konsorcjum „Museums, Medicine and Society oraz z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 

k jachymek
Doktor kulturoznawstwa, filmoznawca. Zajmuje się społeczną i kulturową historią kina (zwłaszcza polskiego) i codzienności, zagadnieniem filmu i innych przekazów (audio)wizualnych jako świadectw historycznych,  problematyką ciała, płci i seksualności, a także wszelkimi przejawami kultury popularnej. Współpracuje z Filmoteką Narodową, Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej i Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla młodzieży oraz dorosłych z zakresu edukacji filmowej, medialnej i kulturowej, myślenia projektowego i tworzenia innowacji społecznych. Organizator wydarzeń kulturalnych.
 

Piotr Majewski
Doktor kulturoznawstwa i socjolog. Naukowo zajmuje się badaniami społecznymi, antropologią miasta i architektury, socjologią muzyki popularnej i sportu oraz problematyką etniczności i nacjonalizmu. Współpracownik Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) i członek rady naukowej Fundacji Obserwatorium realizującej badania i projekty społeczne. Były Członek Zespołu Sterującego w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. "Rozwój infrastruktury kultury" i "Kultura dostępna".

Mariusz Czubaj
Profesor antropologii kultury na Uniwersytecie SWPS, dziennikarz „Polityki”, redaktor kwartalnika „Kultura Popularna”, ceniony autor powieści kryminalnych i ekspert japońskich sztuk walki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Napisał wiele książek, w tym: „Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów”, „W stronę miejskiej utopii” (wspólnie z Wojciechem Bursztą), „Krwawa setka. 100 najważniejszych powieści kryminalnych” (wspólnie z Wojciechem Bursztą), „Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne”. Za kryminał „21:37”, rozzoczynający cykl przygód profilera Rudolfa Heinza, otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej i sensacyjnej.

Michał Rauszer
Doktor kulturoznawstwa i etnograf. Specjalizuje się w badaniu i rozpoznawaniu wspólnot lokalnych (prowadził badania na Śląsku, Podkarpaciu, w Warszawie, Łodzi), mapowaniu lokalnych sieci nieformalnych oraz w analizie dyskursów wspólnotowych. Poza tym zajmuje się także badaniami nad buntem i czeskim surrealizmem.

 
 

Martyna Obarska
Kulturoznawczyni, dziennikarka. Bada inicjatywy na styku architektury, urbanistyki i działań społecznych pojawiające się w polskich i zagranicznych miastach (ze szczególnym uwzględnieniem miast środkowo-europejskich). Ponadto specjalizuje się w tematyce wykorzystania nowych technologii w mieście. Wicenaczelna „Magazynu Miasta”. Prowadzi warsztaty badawcze i szkolenia z urzędnikami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i seniorami. Współpracowała z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej oraz DNA Miasta. Wykładała historię warszawskich osiedli mieszkaniowych na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Kultury Polskiej).
 

Aleksandra Janus
Antropolożka, badaczka, specjalistka ds. otwartości w instytucjach kultury w Centrum Cyfrowym, kuratorka i współautorka projektu Laboratorium muzeum. Wspólnie z zespołem Centrum Cyfrowego pomaga instytucjom kultury korzystać z potencjału technologii poprzez wdrażanie nowych, otwartych modeli dzielenia się zasobami. Prowadzi badania publiczności instytucji kultury, specjalizuje się w badaniu doświadczenia zwiedzających w muzeach. Współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności.
 

Mirosław Filiciak
Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa, zajmuje się mediami i kulturą współczesną. Badał gry wideo, kierował projektami poświęconymi m.in. praktykom medialnym młodzieży i internetowym obiegom treści. Od lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą techno-kulturowego projektu Kultura 2.0, współtworzył też pierwszy polski medialab – inicjatywę samokształceniową z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii.

Aleksandra Drzał-Sierocka
Doktor kulturoznawstwa, filmoznawczyni, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa, współkierownik Food Studies (Uniwersytet SWPS). W rodzinnym Olsztynie współtworzy Fundację Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE. Interesuje ją kino (nie tylko najnowsze i nie tylko fabularne!) i jego praktyczne zastosowania (edukacja filmowa, organizacja wydarzeń itd.), a także społeczno-kulturowe konteksty kulinariów oraz to, co na styku obu obszarów, czyli food film.
 
 

charewicz
Doktor kulturoznawstwa i filozofka, kierownik Centrum Poznawczego Hali Stulecia we Wrocławiu, manager kultury, project manager. Naukowo zajmuje się problematyką zwrotu obrazowego, performatyką oraz teorią i praktyką kulturoznawczych badań ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplinarnych zdrad tzw. kulturoznawstwa stosowanego. Zawodowo spełnia się jako manager kultury, projektuje i realizuje programy edukacyjne, animacyjne i eventowe przede wszystkim w zakresie architektury, urbanistyki i współczesnej sztuki. Interesuje się projektowaniem przestrzeni architektoniczno-wystawienniczych, edukacyjnych i muzealnych oraz taktykami zarządzania projektem i zespołem. Autorka założeń strategii edukacyjnych Centrum Poznawczego Hali Stulecia oraz projektu Dni Architektury Maksa Berga.

szczepaniak karolina

Menadżerka projektów IT, prawniczka oraz trenerka w obszarze nowych technologii i edukacji medialnej. Jej zainteresowania naukowe obejmują: prawo autorskie, prawa człowieka w kontekście nowych technologii, humanistykę cyfrową. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i organizacjami pozarządowymi. Przez kilka lat pracowała w Fundacji Panoptykon. Obecnie zawodowo związana z Centrum Cyfrowym – jest jedną z mentorek projektu „Pracownia Otwierania Kultury”, w którym wspiera instytucje kultury w procesie promowania zdigitalizowanych zasobów, także możliwości ich kreatywnego wykorzystania przez odbiorców. Współpracuje również z takimi instytucjami jak: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Fundacja 5medium oraz Instytut Kultury Miejskiej Miasta Gdańsk. Prowadzi warsztaty z edukacji medialnej dla nauczycieli, m.in. w ramach projektu Pracownia 2.0 realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.