Uniwersytet SWPS

School of Ideas kierujemy do osób, które chcą stać się aktywnymi twórcami zmian, oddziaływać na swoje otoczenie społeczne i biznesowe i wkładać swój wysiłek w sprawy o realnym znaczeniu. Czy szukamy właśnie Ciebie?

Profil Kandydata

Image is not available
Slider

Adresatami studiów są osoby, które cenią nieszablonowe rozwiązania, są gotowe do intensywnej pracy projektowej w oparciu o metodę design thinking, chcą rozwijać swoją kreatywność i zostać aktywnymi twórcami zmian.

Modelowy kandydat

Osoba poszukująca innowacyjnych studiów humanistycznych, oczekująca przede wszystkim możliwości zdobycia umiejętności i kompetencji wymaganych przez współczesny rynek pracy. Zainteresowana uzyskaniem doświadczenia w trakcie prac nad realnymi projektami, podczas których będzie mogła sprawdzić się w różnych rolach (od członka zespołu po lidera), skonfrontować z problemami i poszukiwać najlepszych dla nich rozwiązań. Pragnąca zbudować pierwszą sieć kontaktów w środowisku potencjalnych pracodawców oraz odbyć staże u strategicznych partnerów. Oczekująca od studiów możliwości uzyskania autentycznego doświadczenia, które będzie potwierdzone przez portfolio zrealizowanych projektów wraz ze wskazaniem roli jaką się w nich odegrało.

Zobacz zasady rekrutacji »