School of Ideas

Uniwersytet SWPS


Zuzanna Skalska

Badaczka trendów w designie, biznesie i innowacjach. Prowadzi firmę 360Inspiration. Pracowała m.in. w firmie Philips i w studio projektowym VanBerlo, wykłada na Uniwersytecie TU/e w Eindhoven oraz w Parsons The New School for Design w Nowym Jorku. Współtwórczyni School of Form.

Badanie trendów prognozujących przyszłość dla potrzeb biznesu i przemysłu to bardzo skomplikowany proces, polegający na ciągłym monitorowaniu zmian dokonujących się w naszym otoczeniu. Jedną z podstawowych zasad dokonywania takich obserwacji są próby rozpoznawania kierunków zmian w decyzjach podejmowanych przez rządy czy instytucje. Bez świadomości trendów trudno budować wizję – a to ona jest kluczem do rozwoju, innowacji i zmian. Jednak innowacja to nie jest po prostu nowy produkt, usługa czy gadżet. Innowacja to kultura – firmy, marki, instytucji… Pracując z polskimi klientami widzę, że tutejszy biznes i przemysł coraz częściej dostrzegają potrzebę przestawienia się na takie myślenie. Cieszę się, że w School of Ideas kształcimy osoby, które wkrótce będą uczestniczyć we wdrażaniu tych zmian.