School of Ideas

Uniwersytet SWPS


Alek Tarkowski

Dyrektor Centrum Cyfrowego, socjolog, koordynator projektu Creative Commons Polska. Przewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji, członek komitetu kierującego Open Policy Network. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów, odpowiedzialny za kwestie dotyczące społeczeństwa cyfrowego.

Centrum Cyfrowe, które prowadzę, działa w modelu think-and-do tank. Wiedza i idee, które generujemy, nie zamykają się w przestrzeni naukowej – mają służyć realnej zmianie społecznej. Pracujemy nad tym, by teorie i wyniki badań przekładały się na praktykę, zmieniały instytucje i organizacje, ale też sposób, w jaki myślą ludzie. W School of Ideas widzę siostrzaną orgranizację, opartą na podobnych wartościach, dlatego cieszę się, że Centrum Cyfrowe może angażować się w to przedsięwzięcie. Wierzę, że absolwenci programu School of Ideas będą lepiej przygotowani do pracy w zawodach, które coraz częściej wymagają współpracy, działań projektowych i zdolności szybkiej aplikacji zdobytej wiedzy.