School of Ideas

Uniwersytet SWPS


Piotr Voelkel

Przedsiębiorca, inżynier z wykształcenia, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych.

Tworząc School of Ideas, postanowiliśmy skorzystać z najlepszych doświadczeń, jakie sprawdziły się w realizacji bardzo udanego projektu School of Form. Tam skupiliśmy się na nauce projektowania produktów, w School of Ideas rozkładamy akcenty nieco inaczej: łączymy podstawy wiedzy o człowieku i jego potrzebach z nauką pracy w zespole oraz realizacji procesów projektowych. Przekazujemy umiejętności, które są potrzebne w dzisiejszym biznesie - budowanie zespołów, komunikacja, zarządzanie – włączając je w projektowanie usług, interwencje w relacje społeczne czy analizowanie trendów. Dajemy też pakiet umiejętności technicznych – od budowy archiwów cyfrowych i mapowania miasta, po podstawy programowania. Światowe doświadczenia pokazują, że stosując metody i procesy wcześniej wykorzystywane i sprawdzone w szeroko rozumianym projektowaniu, można uzyskać niezwykle skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, projektować  przyszłość miast i regionów. Na dzisiejszym rynku pracy brakuje ludzi, którzy posiadają takie kompetencje. School of Ideas powstało, żeby to zmienić.