School of Ideas

Uniwersytet SWPS


Agnieszka Jacobson-Cielecka

Współautorka programu nauczania w School of Form, aktualnie pełni funkcję dyrektor artystycznej. Kuratorka wystaw designu, krytyczka i dziennikarka. Zasiada w radach programowych polskich i zagranicznych festiwali designu. Jest członkinią zespołów doradczych Instytutu Adama Mickiewicza, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Założycielka i wieloletnia redaktor naczelna polskiej edycji Elle Decoration (2000-2007), dyrektor artystyczna Łódź Design Festiwal (2008-2012).

Koncepcja School of Form opiera się na łączeniu edukacji projektowej z humanistyczną. Mówiąc prościej, chodzi nam o to, by przyszli projektanci zadawali właściwe pytania, chcieli i potrafili zrozumieć potrzeby adresatów swojej pracy. Jednak nawet tak wykształceni projektanci potrzebują partnerów – humanistów i badaczy, z którymi mogliby tworzyć zespoły kreatywne. Umiejętność pracy w grupie i wymieniania się kompetencjami, zdolność do wypracowania wspólnego języka i wspólnych celów, zrozumienie i trafne opisanie kontekstu, w którym dany projekt z dowolnej dziedziny ma funkcjonować, to tylko niektóre, niezbędne elementy jego powodzenia. Celem obydwu szkół, School of Form i School of Ideas, jest kształcenie kreatywnych myślicieli, jednak o ile absolwentów pierwszej widzę jako wrażliwych społecznie i osadzonych w kontekście kulturowym projektantów, o tyle tych drugich postrzegam jako pragmatycznych i praktycznych humanistów, obdarzonych umiejętnością szerokiego spojrzenia na zadane problemy i dobierania właściwych narzędzi z różnych obszarów po to, by je z powodzeniem rozwiązywać.