School of Ideas

Uniwersytet SWPS

UWAGA: Rekrutacja na rok akademicki 2018-2019 zakończona - limit miejsc wyczerpany.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 400 zł* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna z wyjątkiem sytuacji, w których:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

 

Czesne za rok studiów 2018-2019
10 rat 975 zł
2 raty 4805 zł
1 rata 9200 zł

 

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • Uniwersytet SWPS w Warszawie
  ul. Chodakowska 19/31
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy (do połowy kwietnia):
  poniedziałek - piątek - 8.00-16.00


1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy »

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
 • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
 • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:

 • ankietę osobową
 • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)

4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez ciebie adres.

Ze względu na dominujący w trakcie studiów warsztatowy charakter pracy, nabór do School of Ideas ograniczony jest do maksimum 30 osób.

pdf ico Zasady rekrutacji

pdf ico Wymagane dokumenty

pdf ico Wzór umowy