School of Ideas

Uniwersytet SWPS


k jachymek
Kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS. Współtwórca i wykładowca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i biznesowych. Ekspert w obszarze edukacji, kultury młodzieżowej, zmian generacyjnych, komunikacji w (nowych) nowych mediach, lifestyle'u i trendów w popkulturze. Interesuje się również historią kina w perspektywie przemian obyczajowych, problematyką ciała, płci i seksualności, a także wszelkimi przejawami kultury popularnej. Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji medialnej, (pop)kulturowej i filmowej, a także myślenia projektowego i tworzenia innowacji społecznych. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Against Gravity, Fundacją Szkoła z Klasą, Uniwersytetem Dzieci, Filmoteką Szkolną, Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, KinoSzkołą i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym.
 
Koordynator School of Ideas. 
 

Mirosław Filiciak
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, zajmuje się mediami i kulturą współczesną. Badał gry wideo, kierował projektami poświęconymi m.in. praktykom medialnym młodzieży i internetowym obiegom treści. Od lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą techno-kulturowego projektu Kultura 2.0, współtworzył też pierwszy polski medialab – inicjatywę samokształceniową z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii.

Wieslaw Bartkowski

Projektant interakcji i badacz systemów złożonych.

Działa na pograniczu informatyki, nauk społecznych i designu. Wykładowca Uniwersytetu SWPS, gdzie stworzył specjalność „Projektowanie interakcji człowiek – technologia” oraz School of Form, w której pokazuje projektantom nowy rodzaj tworzywa, jakim jest połączenie kodu z elektroniką. Pasjonat dzielenia się umiejętnością programowania. Naukowo zajmuje się complex systems. Symuluje komputerowo i analizuje systemy techno-społeczne. Realizował badania m.in. w programie „Future and emerging technologies”. Twórca narzędzi wykorzystywanych w ONZ i West Point. Uwielbia współpracować z artystami. Jego wizualizacje naukowe i instalacje interaktywne prezentowane były m.in. w MSN, CSW, BOZAR, Zachęcie i Teatrze Nowym.


Piotr Majewski
Doktor kulturoznawstwa i socjolog. Naukowo zajmuje się badaniami społecznymi, antropologią miasta i architektury, socjologią muzyki popularnej i sportu oraz problematyką etniczności i nacjonalizmu. Współpracownik Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) i członek rady naukowej Fundacji Obserwatorium realizującej badania i projekty społeczne. Były członek Zespołu Sterującego w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Rozwój infrastruktury kultury” i „Kultura dostępna”.

Mariusz Czubaj
Profesor antropologii kultury na Uniwersytecie SWPS, dziennikarz „Polityki”, redaktor kwartalnika „Kultura Popularna”, ceniony autor powieści kryminalnych i ekspert japońskich sztuk walki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Napisał wiele książek, w tym: „Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów”, „W stronę miejskiej utopii” (wspólnie z Wojciechem Bursztą), „Krwawa setka. 100 najważniejszych powieści kryminalnych” (wspólnie z Wojciechem Bursztą), „Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne”. Za kryminał „21:37”, rozpoczynający cykl przygód profilera Rudolfa Heinza, otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej i sensacyjnej.

Martyna Obarska
Kulturoznawczyni, dziennikarka. Bada inicjatywy na styku architektury, urbanistyki i działań społecznych pojawiające się w polskich i zagranicznych miastach (ze szczególnym uwzględnieniem miast środkowo-europejskich). Ponadto specjalizuje się w tematyce wykorzystania nowych technologii w mieście. Wicenaczelna „Magazynu Miasta”. Prowadzi warsztaty badawcze i szkolenia z urzędnikami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i seniorami. Współpracowała z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej oraz DNA Miasta. Wykładała historię warszawskich osiedli mieszkaniowych na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Kultury Polskiej).
 

Aleksandra Janus
Antropolożka, badaczka, specjalistka ds. otwartości w instytucjach kultury w Centrum Cyfrowym, kuratorka i współautorka projektu Laboratorium muzeum. Wspólnie z zespołem Centrum Cyfrowego pomaga instytucjom kultury korzystać z potencjału technologii poprzez wdrażanie nowych, otwartych modeli dzielenia się zasobami. Prowadzi badania publiczności instytucji kultury, specjalizuje się w badaniu doświadczenia zwiedzających w muzeach. Współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności.
 

Joanna Jeśman
Kulturoznawczyni i anglistka. Prowadzi badania na pograniczu humanistyki i nauk o życiu w perspektywie posthumanistyki, studiów nad nauką i humanistyki medycznej. Zajmuje się też działaniami upowszechniającymi i popularyzującymi naukę oraz komunikacją naukową. Współpracowała z Waag Society. Institute for Art, Science and Technology w Amsterdamie, Uniwersytetem w Amsterdamie w ramach międzynarodowego konsorcjum „Museums, Medicine and Society oraz z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 

szczepaniak karolina

Managerka projektów IT, prawniczka oraz trenerka w obszarze nowych technologii i edukacji medialnej. Jej zainteresowania naukowe obejmują: prawo autorskie, prawa człowieka w kontekście nowych technologii, humanistykę cyfrową. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i organizacjami pozarządowymi. Przez kilka lat pracowała w Fundacji Panoptykon. Obecnie zawodowo związana z Centrum Cyfrowym – jest jedną z mentorek projektu „Pracownia Otwierania Kultury”, w którym wspiera instytucje kultury w procesie promowania zdigitalizowanych zasobów, także możliwości ich kreatywnego wykorzystania przez odbiorców. Współpracuje również z takimi instytucjami jak: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Fundacja 5medium oraz Instytut Kultury Miejskiej Miasta Gdańsk. Prowadzi warsztaty z edukacji medialnej dla nauczycieli, m.in. w ramach projektu Pracownia 2.0 realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.


bio jacek grunt mejer

Psycholog społeczny, aktywista, społecznik. Zajmuje się jakością i bezpieczeństwem przestrzeni publicznej oraz zrównoważonym transportem. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Wrocławską, Szkołą Główną Handlową, Sejmem RP, NIK. Członek AltaGO, międzynarodowego stowarzyszenia ekspertów zajmujących się transportem. Autor i współautor wielu specjalistycznych analiz, raportów i opracowań, a także popularyzator wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i ruchu drogowego. Prowadzi blog Strefa Piesza. Aktualnie pełni funkcję pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji.


grzegorz mlynarski bio

Projektant usług, badacz, trener design thinking i service design thinking. Autor metod badawczych i projektowych. Prowadzi butik badawczo-projektowy s360 i pracownię miejskich transformacji Sociopolis. W pracy naukowej zajmuje się postawami i zaangażowaniem obywateli w procesy wytwarzania przestrzeni publicznej. Specjalizuje się w projektowaniu usług i procesów obsługi klienta. Pracował m.in. dla Salad Story, AmRest, Javin Investments, Centrum Nauki Kopernik, Orange, PayU, Laboratorium EE, Nanovo. Jeden z projektantów portalu kulturadostepna.pl i usługi Bilet Kibica na Euro 2012. Angażuje się w działania społeczne: współtworzył program „Nasz ogród społeczny” (ogrody społecznościowe zakładane oddolnie przez mieszkańców miast), prowadził pracownię Kwiatkibratki (tzw. zielone interwencje w przestrzeni miejskiej). 


bio magdalena kubecka

Badaczka i animatorka kultury, antropolożka miasta, placemakerka. Prowadzi badania społeczne i projekty dotyczące przestrzeni publicznej oraz kultury w miastach. Współzałożycielka „Jak działa miasto” – inicjatywy skupionej na edukacji o mieście. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Dzięki stypendium Fundacji Kościuszkowskiej prowadziła badania kultury miejskiej w USA i uczęszczała na studia miejskie na Uniwersytecie Chicagowskim. Pracowała w programie Placemaking w Metropolitan Planning Council. Współpracuje m.in. z Fundacją Na Miejscu, Pracownią Miejską, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę". Jest członkinią redakcji „Magazynu Miasta" oraz prowadzi bloga poświęconego tematyce miejskiej „Średniomiejsko”.

 


bio tomasz szymanski

Założyciel beginning | creative collaboration agency (beginningagency.com). Pracował przy budowaniu innowacji lub modelu biznesowego m.in. dla PayU CEE, MediaCom Warsaw, HUSH Warsaw, panGenerator, Grupy FUTU, a także prowadził działania marketingowe dla Procter&Gamble, ING Bank Śląski, Ford, British American Tobacco. Nagradzany za skuteczność kampanii reklamowych, m.in. Brązowym Effie 2012 za kampanię Discovery Networks. Polski host w projekcie 9others.com oraz współorganizator Stratup Grind Warsaw. Od 2014 wykładowca Instytut Badania Przestrzeni Publicznej. W ramach zainteresowań naukowych analizuje rozwój gospodarczy miast w Polsce oraz wpływ kultury na biznes.


Marta Zakowska

Animatorka kultury i badaczka miejska. Współzałożycielka „Magazynu Miasta” i jego redaktorka naczelna. Specjalistka w obszarze rozwoju zrównoważonych przestrzeni publicznych i kultury mobilności. Pomysłodawczyni programu badawczego „Magazynu Miasta” poświęconego miejskim politykom senioralnym – „Starsze Miasta”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014. Członkini Instytut Badań Przestrzeni Publicznej. Autorka tekstów poświęconych zrównoważonym przestrzeniom miejskim, wykluczeniom miejskim i społecznościom lokalnym, publikowanych m.in. w „Kulturze Popularnej”, „Architekturze”, „Architektura & Biznes”, „Magazynie Miasta”, „Przekroju”, „Dwutygodniku” i „Gazecie Wyborczej”. Prowadzi autorskie seminaria na studiach Miasta i Metropolie IBPP.


litorowicz

Kulturoznawczyni, prezeska Fundacji Puszka, badaczka street artu i sztuki w przestrzeni publicznej. Twórczyni i koordynatorka pierwszego w Polsce portalu digitalizującego, opisującego oraz prezentującego warszawski street art i sztukę w przestrzeni publicznej (puszka.waw.pl). Koordynatorka ogólnopolskiego badania malarstwa monumentalnego, a także projektu edukacyjnego o sztuce w przestrzeni publicznej (szukapubliczna.pl) Pomysłodawczyni Międzynarodowego Konkursu FUTUWAWA na najlepsze pomysły dla Warszawy przyszłości (futuwawa.pl), a także kierownicza oraz ekspertka w trzyletnim projekcie Place Warszawy (do odzyskania) – placewarszawy.pl. Napisała książkę o subkulturze hipsterów. Współautorka wielu projektów badawczych. Wykładała na studiach podyplomowych „Miasta i metropolie. Studia miejskie”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


drozda łukasz

Doktor nauk o politce publicznej, urbanista i politolog. Adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Absolwent studiów doktoranckich z w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, inżynierskich z planowania przestrzennego na Wydziale Leśnym SGGW oraz magisterskich z politologii w Instytucie Nauk Politycznych UW. Badacz zjawisk konfliktowych towarzyszących procesowi społecznego wytwarzania przestrzeni. Laureat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”. Opublikował m.in. książki: „Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej” (2015), „Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy” (2017), „Dwa tysiące. Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku” (2018), „Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni” (2019).


Magda Kochanowska

Z wykształcenia jest projektantką, razem z Weroniką Rochacką Gagliardi prowadzi firmę Design Provision, która specjalizuje się w stosowaniu metod projektowych w procesach tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Jest współautorką Design Mindset Detector™ – narzędzia psychometrycznego, które diagnozuje indywidualne predyspozycje do stosowania metod projektowych i wspiera w rozwoju. Autorka licznych publikacji dotyczących wzornictwa w pismach specjalistycznych i popularnych. W 2010 roku obroniła doktorat, a w 2020 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Profesor ASP, pracuje na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Katedrze Teorii i Historii Designu. Zajmuje się teorią i krytyką designu oraz metodologiami projektowymi. Przez wiele lat była redaktorem w kwartalniku projektowym 2+3D. W latach 2011-12 wykładała na Universidad Europea de Madrid. Realizowała polskie i międzynarodowe projekty wystawiennicze w kraju i zagranicą. W 2016 roku zrealizowała wystawę polskiego projektowania w ramach XXI Triennale di Milano.