School of Ideas

Uniwersytet SWPS


Zuzanna Skalska

Badaczka trendów w designie, biznesie i innowacjach. Prowadzi firmę 360Inspiration. Pracowała m.in. w firmie Philips i w studio projektowym VanBerlo, wykłada na Uniwersytecie TU/e w Eindhoven oraz w Parsons The New School for Design w Nowym Jorku. Współtwórczyni School of Form.

Badanie trendów prognozujących przyszłość dla potrzeb biznesu i przemysłu to bardzo skomplikowany proces, polegający na ciągłym monitorowaniu zmian dokonujących się w naszym otoczeniu. Jedną z podstawowych zasad dokonywania takich obserwacji są próby rozpoznawania kierunków zmian w decyzjach podejmowanych przez rządy czy instytucje. Bez świadomości trendów trudno budować wizję – a to ona jest kluczem do rozwoju, innowacji i zmian. Jednak innowacja to nie jest po prostu nowy produkt, usługa czy gadżet. Innowacja to kultura – firmy, marki, instytucji… Pracując z polskimi klientami widzę, że tutejszy biznes i przemysł coraz częściej dostrzegają potrzebę przestawienia się na takie myślenie. Cieszę się, że w School of Ideas kształcimy osoby, które wkrótce będą uczestniczyć we wdrażaniu tych zmian.


Alek Tarkowski

Dyrektor Centrum Cyfrowego, socjolog, koordynator projektu Creative Commons Polska. Przewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji, członek komitetu kierującego Open Policy Network. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów, odpowiedzialny za kwestie dotyczące społeczeństwa cyfrowego.

Centrum Cyfrowe, które prowadzę, działa w modelu think-and-do tank. Wiedza i idee, które generujemy, nie zamykają się w przestrzeni naukowej – mają służyć realnej zmianie społecznej. Pracujemy nad tym, by teorie i wyniki badań przekładały się na praktykę, zmieniały instytucje i organizacje, ale też sposób, w jaki myślą ludzie. W School of Ideas widzę siostrzaną orgranizację, opartą na podobnych wartościach, dlatego cieszę się, że Centrum Cyfrowe może angażować się w to przedsięwzięcie. Wierzę, że absolwenci programu School of Ideas będą lepiej przygotowani do pracy w zawodach, które coraz częściej wymagają współpracy, działań projektowych i zdolności szybkiej aplikacji zdobytej wiedzy.


w rochacka

Strateżka designu i współzałożycielka, wraz z Magdą Kochanowską, firmy doradczej DESIGN PROVISION. Realizuje projekty w obszarze budowania strategii, zarządzania designem, projektowania usług oraz edukacji – zarówno dla firm komercyjnych, jak i organizacji sektora publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w brytyjskim Design Council w Londynie. Obecnie pracuje pomiędzy Warszawą, Europą i São Paulo. Współtworzy inicjatywę The Spirit of Poland, która promuje polski design i przedsiębiorczość, głównie poza granicami kraju – od 2013 roku w Brazylii. Wraz z Alessandro Gagliardi jest współzałożycielką ThinkDO Studio, które realizuje projekty w zakresie promocji kultury oraz produkcji scenograficznej.

W mojej codziennej pracy poruszam się pomiędzy biznesem na poziomie dużych korporacji, organizacji sektora publicznego, niekiedy MŚP a oddolnymi inicjatywami projektantów, jak np. The Spirit of Poland oraz edukacji uniwersyteckiej - zarówno na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP, jak i na Uniwersytecie SWPS czy w School of Form. Uważam, że takie dosyć szerokie spektrum działań umożliwia mi, po pierwsze – za każdym razem uczyć się czegoś nowego, poznawać nowych, ciekawych ludzi oraz, po drugie – zdobywać zróżnicowane doświadczenia zawodowe, które staram się przekładać na kolejne projekty, na pierwszy rzut oka niekoniecznie mające ze sobą dużo wspólnego. School of Ideas, według zamysłów organizatorów, ma dawać studentom pole do takiego szerokiego spojrzenia na kreatywność oraz zarządzanie nią, ma być okazją do spotkania praktyków, którzy na co dzień mierzą się z konkretnymi wyzwaniami i którzy są chętni do dzielenia się doświadczeniem oraz ma być przestrzenią do eksperymentowania. Jestem przekonana, że jest to idealne miejsce dla tych, którzy są otwarci na naukę nieszablonowego sposobu myślenia oraz chętni do praktycznego działania w kulturze i biznesie.


Piotr Voelkel

Przedsiębiorca, inżynier z wykształcenia, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych.

Tworząc School of Ideas, postanowiliśmy skorzystać z najlepszych doświadczeń, jakie sprawdziły się w realizacji bardzo udanego projektu School of Form. Tam skupiliśmy się na nauce projektowania produktów, w School of Ideas rozkładamy akcenty nieco inaczej: łączymy podstawy wiedzy o człowieku i jego potrzebach z nauką pracy w zespole oraz realizacji procesów projektowych. Przekazujemy umiejętności, które są potrzebne w dzisiejszym biznesie - budowanie zespołów, komunikacja, zarządzanie – włączając je w projektowanie usług, interwencje w relacje społeczne czy analizowanie trendów. Dajemy też pakiet umiejętności technicznych – od budowy archiwów cyfrowych i mapowania miasta, po podstawy programowania. Światowe doświadczenia pokazują, że stosując metody i procesy wcześniej wykorzystywane i sprawdzone w szeroko rozumianym projektowaniu, można uzyskać niezwykle skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, projektować  przyszłość miast i regionów. Na dzisiejszym rynku pracy brakuje ludzi, którzy posiadają takie kompetencje. School of Ideas powstało, żeby to zmienić.


potoroczyn

Dyplomata, pisarz, wydawca, producent muzyczny i filmowy. Od 2008 do 2016 roku dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesjonalista przemysłów kultury i patologiczny optymista. Ekspert komunikacji, filozofii marki, zarządzania wiedzą i snów na jawie. Wykładowca (SGH, Collegium Civitas) regularnie zapraszany przez uczelnie artystyczne do wykładów inauguracyjnych. Kaznodzieja, któremu najlepiej wychodzi mówienie do twórców o pieniądzach i mówienie o kulturze do pieniędzy.

Niedopasowany, kontrowersyjny, skuteczny. Skrzyżowanie misjonarza, lunatyka, odźwiernego i cyngla. Członek Rady Programowej EFNI i Rady Powierniczej Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Członek-założyciel Lincoln Center Global Exchange (Nowy Jork). Dyplomata nieprzerwanie przez blisko piętnaście lat na topowych placówkach (Los Angeles, Nowy Jork, Londyn). Autor i egzekutor kampanii oskarowej Andrzeja Wajdy. Autor nominowanej do NIKE powieści „Ludzka Rzecz”. Publikował m.in. w Playboyu, Tygodniku Powszechnym, Rzeczpospolitej, Briefie. Prenumerator New Yorkera od 1989 r. Członek sekcji szermierczej CWKS Legia od 1970 roku. Dołączył do Rady Programowej School of Ideas w przekonaniu, że stary paradygmat odchodzi w przeszłość i nie ma żadnych powodów, żeby nowy wykuwał się gdzie indziej, niż w Uniwersytecie SWPS. A także w przekonaniu, że Polskę czeka epickie sprzątanie, którego dokona pokolenie millenialsów i screenagersów w oparciu o innowacyjną kulturę zarządzania i nowy model przywództwa.


Agnieszka Jacobson-Cielecka

Współautorka programu nauczania w School of Form, aktualnie pełni funkcję dyrektor artystycznej. Kuratorka wystaw designu, krytyczka i dziennikarka. Zasiada w radach programowych polskich i zagranicznych festiwali designu. Jest członkinią zespołów doradczych Instytutu Adama Mickiewicza, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Założycielka i wieloletnia redaktor naczelna polskiej edycji Elle Decoration (2000-2007), dyrektor artystyczna Łódź Design Festiwal (2008-2012).

Koncepcja School of Form opiera się na łączeniu edukacji projektowej z humanistyczną. Mówiąc prościej, chodzi nam o to, by przyszli projektanci zadawali właściwe pytania, chcieli i potrafili zrozumieć potrzeby adresatów swojej pracy. Jednak nawet tak wykształceni projektanci potrzebują partnerów – humanistów i badaczy, z którymi mogliby tworzyć zespoły kreatywne. Umiejętność pracy w grupie i wymieniania się kompetencjami, zdolność do wypracowania wspólnego języka i wspólnych celów, zrozumienie i trafne opisanie kontekstu, w którym dany projekt z dowolnej dziedziny ma funkcjonować, to tylko niektóre, niezbędne elementy jego powodzenia. Celem obydwu szkół, School of Form i School of Ideas, jest kształcenie kreatywnych myślicieli, jednak o ile absolwentów pierwszej widzę jako wrażliwych społecznie i osadzonych w kontekście kulturowym projektantów, o tyle tych drugich postrzegam jako pragmatycznych i praktycznych humanistów, obdarzonych umiejętnością szerokiego spojrzenia na zadane problemy i dobierania właściwych narzędzi z różnych obszarów po to, by je z powodzeniem rozwiązywać.