School of Ideas

Uniwersytet SWPS

 

Czesne za rok studiów 2020-2021
10 rat 1035 zł
2 raty 5100 zł
1 rata 9800 zł

 

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).
 •  22 517 96 11, 22 517 96 35
 •  rekrutacja@swps.edu.pl
 •  Uniwersytet SWPS w Warszawie
  ul. Chodakowska 19/31
  Pokój: hol główny, parter
 • Zalecamy wysyłanie oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem. Godziny pracy:
  poniedziałek-piątek: 10.00-18.00


1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.

2. Wgraj skan świadectwa dojrzałości do formularza zgłoszeniowego

Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą o poprawę błędów.

Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.

3. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej

Po wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

4. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura Rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
 • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego
Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
Zalecamy wysyłanie oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem.

5. Odbierz informację o rezerwacji miejsca na studiach i wpis na listę studentów

W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.

6. Odbierz informację o przyjęciu na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym.

Ze względu na dominujący w trakcie studiów warsztatowy charakter pracy, nabór do School of Ideas ograniczony jest do maksimum 30 osób.

pdf ico Szczegołowe zasady rekrutacji

pdf ico Wymagane dokumenty

pdf ico Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

pdf ico Wzór umowy elektronicznej

pdf ico Tabela opłat

pdf ico Instrukcja skanowania dokumentów