School of Ideas

Uniwersytet SWPS

 

Czesne za rok studiów 2021-2022
10 rat 1070 zł
2 raty 5255 zł
1 rata 10100 zł

 

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).
 •  22 517 96 11, 22 517 96 35
 •  rekrutacja@swps.edu.pl
 •  Uniwersytet SWPS w Warszawie
  ul. Chodakowska 19/31
  Pokój: hol główny, parter
 • Zalecamy wysyłanie oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem. Godziny pracy:
  poniedziałek-piątek: 10.00-18.00


1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.

2. Wgraj skan świadectwa dojrzałości do formularza zgłoszeniowego

Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą o poprawę błędów.

Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.

3. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej

Po wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

4. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura Rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
 • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego
Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
Zalecamy wysyłanie oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem.

5. Odbierz informację o rezerwacji miejsca na studiach i wpis na listę studentów

W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.

6. Odbierz informację o przyjęciu na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym.

Ze względu na dominujący w trakcie studiów warsztatowy charakter pracy, nabór do School of Ideas ograniczony jest do maksimum 30 osób.

pdf ico Szczegołowe zasady rekrutacji

pdf ico Uchwała rekrutacyjna 2021/2022

pdf ico Wymagane dokumenty

pdf ico Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

pdf ico Wzór umowy elektronicznej

pdf ico Tabela opłat

pdf ico Instrukcja skanowania dokumentów